Economie

Cum au crescut din 1996 şi până în 2021 datoriile Moldovagaz faţă de Gazprom

Pe 31 decembrie 2021, întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz înregistra o datorie de 590,84 milioane de dolari pentru procurarea gazelor naturale de la Gazprom, se arată în raportul de audit al Curții de Conturi efectuat la întreprindere.

Potrivit auditorilor, formarea acestor datorii a fost determinată de investiții și cheltuieli nejustificate pe deplin, precum și de devieri tarifare și pierderi semnificative, transmite sursa.

Când a crescut cel mai mult datoria

Conform datelor din evidența contabilă a SA Moldovagaz, din datoriile înregistrate la 31 decembrie 2021 pentru procurarea gazelor naturale și pentru rezervarea capacităților suplimentare de transport al gazelor în sumă de circa 590,84 milioane de dolari, doar datoriile în sumă de 14,61 milioane de dolari s-au format pentru livrările efectuate în prima jumătate a anului 1999, adică până la formarea întreprinderii în forma actuală.

Auditorii au constatat că restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA Moldovagaz, din care 144,79 milioane de dolari – pentru livrările din perioada 1 iulie 1999 – 31 decembrie 2007, 394,1 milioane de dolari – în anii 2011-2015, iar 37,35 milioane reprezintă datoriile curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021.

Auditul relevă că până în anul 2016 companiile furnizoare de pe malul drept al râului Nistru nu achitau în totalitate livrările de metan, ceea ce a dus la o creștere permanentă a datoriilor față de SA Gazprom. Doar în anii 1997, 2000, 2001, 2016, 2017 și 2020, pe lângă consumul curent, au fost achitate și datoriile anilor precedenți.

Datele arată că cel mai mult a crescut datoria la gaze în anul 2014 – cu circa 120 de milioane de dolari şi în anul 2012 – cu aproape 77 de milioane de dolari.

Cele mai semnificative scăderi ale datoriei faţă de Gazprom au fost atestate în anul 2000 – cu 79,4 milioane de dolari şi în anul 2017 – cu 20,2 milioane de dolari.

Factorii ce au dus la neplata gazelor livrate de Gazprom

Potrivit Curţii de Conturi, analiza datelor prezentate de Moldovagaz pentru perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principali ce au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale în valoare de 292,33 milioane de dolari:

a) neachitările consumatorilor pentru gazele consumate care au însumat circa 1,52 miliarde de lei, din care 103,12 milioane de lei reprezintă creanțele compromise decontate;
b) devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1,88 miliarde de lei;
c) devierile tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,91 milioane de lei;
d) valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale neacceptate de ANRE în scopuri tarifare, în sumă de 1,02 miliarde de lei;
e) investițiile nefundamentate de Moldovagaz și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 milioane de lei, din care în noul sediu al întreprinderii – 445,63 milioane de lei (fără TVA), precum și în clădirea administrativă din municipiul Ungheni – 20,73 milioane de lei;
f) cheltuielile ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul Moldovagaz, în sumă de circa un miliard de lei;
g) cheltuielile aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM, în sumă de 102,71 milioane de lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada 2011-2014;
h) dobânzile și comisioanele aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,07 milioane de lei;
i) cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021, în sumă de 246,18 milioane de lei etc.

Totodată, auditorii susţin că Moldovagaz nu a asigurat încasarea conformă și deplină de la consumatorii finali a plăților de peste 790 de milioane de lei, datorate pentru gazele naturale consumate, inclusiv 660 de milioane de lei sunt creanțele SA Termoelectrica.

Acest lucru, în opinia auditorilor, a lipsit Moldovagaz de lichidități pentru achitarea datoriilor sale față de Gazprom.

O firmă de la Moscova urma să facă în 2019 auditul datoriilor faţă de Gazprom 

Cât despre Planul de acțiuni cu privire la identificarea surselor și mecanismului juridic de stingere a datoriilor SA Moldovagaz față de Gazprom, auditul constată că acesta nu a fost implementat, ceea ce a generat cheltuieli administrative suplimentare, fără a contribui la diminuarea datoriilor istorice.

Astfel, Moldovagaz a contractat în aprilie 2019 o companie de audit din Rusia (FBK), în vederea oferirii serviciilor de consultanță, pentru: i) întocmirea documentațiilor de drept care să prevadă mecanismele de stingere a acestora și ii) soluționarea drepturilor patrimoniale asupra activelor companiilor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv inventarierii acestora.

Auditorii susţin că probele acumulate relevă că, deși compania contractată a elaborat și a oferit Moldovagaz un raport și un Plan de acțiuni cu privire la sursele și mecanismul juridic de stingere a datoriilor față de Gazprom și soluționarea statutului juridic al drepturilor patrimoniale asupra activelor companiilor de distribuție a gazelor, pentru care s-au achitat 75.000 de dolari, acestea nu și-au găsit finalitate prin acțiuni concrete de implementare.

De vină ar fi fost lipsa asigurărilor cu privire la plenitudinea și regularitatea formării acestora, pentru adoptarea deciziilor de rigoare de către organele de conducere competente.

Moldovagaz a explicat auditorilor că procesul de identificare a surselor și mecanismului juridic de stingere a datoriilor față de Gazprom se află până în prezent la etapa negocierii între acționarii majoritari ai Societății.

Când va fi gata auditul datoriilor

În raport este menţionat şi faptul că pe 29 octombrie 2021 a fost semnat procesul-verbal privind soluționarea aspectelor problematice din sectorul gazelor naturale al Republicii Moldova, punctul 4 din care prevede că „până la 01.05.2022 SA „Moldovagaz” și SA „Gazprom” vor semna un Acord privind reglementarea datoriei SA „Moldovagaz” față de SA „Gazprom” și SRL „Factoring-Finance” pentru gazele livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului, care va prevedea stingerea integrală a datoriei, inclusiv a penalității, în decurs de 5 ani”.

Totodată, prin scrisoarea nr. 05-6 din 11.01.2022, Gazprom a remis SA Moldovagaz proiectul Acordului privind soluționarea datoriei în sumă de 729,25 milioane de dolari și graficul de achitare a datoriei menționate, care a fost transmis pentru examinare Agenției Proprietății Publice.

În prezent, de auditul datoriilor se ocupă companiile Wikborg Rein Advokatfirma din Norvegia și Forensic Risk Alliance & Co din Marea Britanie.

Contractul semnat pe 10 august 2022 de Agenția Proprietății Publice cu cele două firme prevede că auditorii trebuie să finalizeze auditul până la 30 ianuarie 2023.

#Gazprom #preț #gaz #energie

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button