Societate

Ministerul Finanțelor și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” au semnat un Acord de cooperare

Ministerul Finanțelor și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” au semnat un Acord de cooperare în scopul intensificării colaborării, îmbunătățirii transparenței și eficienței procesului de achiziție publică pentru obținerea unei valori corespunzătoare banilor publici cheltuiți și guvernanță eficientă.

Acordul a fost semnat în contextul implementării proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, de către IDIS Viitorul în partenerial cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA, pentru a sprijini reforma sectorului achizițiilor publice din Republica Moldova, pentru a crește transparența și echitatea procedurilor de achiziții publice, prin abilitatea cetățenilor în sensul responsabilizării instituțiilor relevante, transmite Știri.md

Părțile semnatare ale Acordului, consideră că parteneriatul dintre societatea civilă și autoritățile publice are un rol esențial în creșterea calității serviciilor publice și în asigurarea intereselor cetățenilor. În Acord este menționat faptul că achizițiile publice reprezintă o componentă importantă a finanțelor publice, fapt demonstrat de volumul de resurse financiare publice care sunt cheltuite prin sistemul de achiziții de către autoritățile contractante din țară, în scopul procurării de bunuri, servicii și lucrări, de către autoritățile contractante din țară. 

„În anul 2022, volumul achizițiilor publice a depășit 13 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că asigurarea și îmbunătățirea transparenței și eficienței acestui proces este imperios necesară”, se menționează în Acord.

Semnatarii Acordului precizează că, din luna iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru a deveni membră a Uniunii Europene, iar întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile de guvernare și creșterea implicării societății civile în procesele decizionale de la toate nivelurile, sunt recomandări ale Comisiei Europene. 

Astfel, acest fapt reiterează importanța și necesitatea colaborării tuturor actorilor implicați în sectorul achizițiilor publice, având contribuția societății civile, atât la monitorizarea  și dezvoltarea politicilor, instrumentelor digitale, cât și la îmbunătățirea cadrului de reglementare.

„Stabilirea unei comunicări eficiente și permanente, între reprezentanții instituțiilor publice, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, autoritățile contractante, operatorii economici și societatea civilă, este precondiția de bază pentru coordonarea și armonizarea intereselor cetățenilor cu cele de stat, într-o atmosferă democratică și în spiritul principiilor statului de drept”, se mai menționează în Acord.

Potrivit Acordului, părțile  vor organiza ședințe comune, mese rotunde, alte activități, unde vor aborda diverse subiecte de actualitate din domeniul achizițiilor publice, probleme ce necesită discuții și consultări cu toți actorii din sectorul vizat, precum și vor lucra la identificarea de soluții pentru redresarea dificultăților. De asemenea, părțile vor asigura participarea sistemică și organizată a reprezentanților lor în cadrul activităților Platformei Naționale în Achiziții Publice (PNAP).

Totodată, vor discuta rapoarte, analize, alte informații utile, vor oferi asistență și suport, în direcția creării unui sector de achiziții publice care generează valoare pentru banii publici și asigură furnizarea unor servicii publice de calitate. La fel, vor face schimb de opinii, experiențe, idei, concepții, informații, materiale de analiză, în scopul creării unui mecanism eficient de dialog și colaborare între actorii din sectorul achizițiilor publice, atât guvernamentali (instituțiile statului), cât și neguvernamentali (societatea civilă, monitori și experți), în vederea susținerii principiilor de transparență și eficiență în procesul de achiziție publică.

Nu în ultimul rând, vor conveni asupra elaborării și prezentării de poziții consolidate pe subiecte majore ale procesului de achiziții publice, în special pe problemele care afectează funcționarea eficientă și eficacitatea achizițiilor publice la nivel național.

#cooperare #finanțe_publice #achiziții

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button