EconomieSocietate

Pensie anticipată pentru carieră lungă: Ce reprezintă, cine și cum poate beneficia

Din 1 ianuarie 2022 în R. Moldova a intrat în vigoare o nouă categorie de pensie – pensia anticipată pentru carieră lungă. Aceasta este acordată persoanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu 5 ani pentru bărbaţi şi cu 3 ani pentru femei, mai mare, decât cel prevăzut la pensiile pentru limită de vârstă. Respectiv, bărbații se pot pensiona anticipat dacă au 39 de ani de stagiu contributiv, iar femeile – 35 de ani și 6 luni.

Perioade care nu se iau în calcul

La calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă, potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), nu se iau în calcul:

 • perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
 • perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia;
 • perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;
 • perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;
 • perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcţia de asistent personal;
 • perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;
 • perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi procuror de până la 31 decembrie 2005;
 • îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vârsta de 75 de ani, realizat până la 01.01.1999;
 • studiul în instituţiile de învățământ superior de zi, realizat până la 01.01.1999.

Lista actelor necesare

Pentru a beneficia de respectiva pensie, cetățenii trebuie să depună o cerere, însoțită de toate actele necesare, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) conform vizei de domiciliu. Beneficiarii sunt îndemnați însă să-și programeze vizita la CTAS prin intermediul serviciului „Programare online la CTAS” de pe site-ul www.cnas.gov.md.

Cererea de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă urmează a fi însoțită de următoarele documente în original şi copie:

 • buletinul de identitate al solicitantului;
 • carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la angajare/eliberare, certificate);
 • certificatul de căsătorie/divorţ (după caz);
 • certificatele de naştere a copiilor (în cazul femeilor);
 • extras din ordinele de acordare a concediilor de îngrijire a copilului sau documente ce confirmă activitatea în muncă în perioada de 3 ani de la naşterea copilului;
 • certificat cu privire la perioadele beneficierii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (foi de boală) – la necesitate, conform recomandărilor specialiştilor Caselor teritoriale de asigurări sociale.

2 342 de cereri de acordare a pensiei anticipate pentru carieră lungă au fost depuse la CNAS până la 11 ianuarie 2022

Termeni de examinare

Din momentul înregistrării cererii, CTAS are la dispoziție 60 de zile pentru a o examina și a lua o decizie. În cazul acceptării dosarului, pensia urmează a fi acordată începând din data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 01.01.2022. Decizia cu privire la respingerea cererii de acordare a pensiei anticipate pentru carieră lungă şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, se acordă în baza cererii, pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor contributive realizate ulterior. 

Reexaminarea pensiilor

Din 1 ianuarie 2022 pot solicita reexaminarea dreptului la pensie persoanele care continuă să lucreze după atingerea vârstei de pensionare. Respectiv, conform graficului aprobat de autorități, pot cere revizuirea pensiei pentru limită de vârstă persoanele care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani.

Totodată, din 2022 sunt reexaminate și pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 1999, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, de la 2 ani.

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. CNAS informează că majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă, precum și cererea de reexaminare a pensiei de dizabilitate se depun în formă electronică prin intermediul paginii-web oficiale a CNAS, www.cnas.gov.md sau la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliul beneficiarului.

Termenul de examinare este de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Sursa

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button