Economie

Serviciul Fiscal de Stat vine cu precizări referitor la taxa de salubrizare

Serviciul Fiscal de Stat vine cu precizări referitor la taxa de salubrizare, în contextul recepționării de către locuitorii mun. Chișinău a avizelor de plată corespunzătoare și a diverselor discuții din spațiul public pe marginea acestui subiect.

Potrivit SFS, taxa de salubrizare, de rând cu celelalte taxe locale, este reglementată de Codul fiscal și se aplică de către autoritățile administrației publice locale. Autoritatea deliberativă a administrației publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcție de posibilitățile și necesitățile unității administrativ-teritoriale.

Subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinație locativă (casă de locuit, apartament), iar obiectul impunerii îl constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.

Mecanismul de administrare al taxei pentru salubrizare, potrivit Codului fiscal, se stabilește de către autoritatea administrației publice locale.

Atât stabilirea perioadei fiscale, cât și stabilirea cotei taxei, a periodicității calculării obligațiilor fiscale aferente taxei, a generării avizelor de plată și expediere a acestora în adresa contribuabililor, a termenelor-limită de achitare a acesteia reprezintă condiții de administrare stabilite exclusiv de autoritatea administrației publice locale.

Calculul taxei pentru salubrizare, potrivit prevederilor Codului fiscal, se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale. Administrarea taxei pentru salubrizare se face de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor.

Avizele de plată la taxa pentru salubrizare se expediază de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor în adresa contribuabililor, cel târziu cu 15 zile înainte de survenirea termenului-limită de achitare stabilit de către autoritatea administrației publice locale.

Achitarea obligațiilor aferente taxei de salubrizare urmează să se realizeze la contul trezorerial de venituri al bugetului local al autorității administrației publice locale în raza de administrare a căreia se află bunul imobiliar cu destinație locativă, în care sunt domiciliate persoanele fizice.

Plata taxei pentru salubrizare poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice „MPay” și portalului www.sfs.md accesând: https://mpay.gov.md/Order/Search/SFS03; https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. „Poșta Moldovei”.

În cazul apariției unor întrebări suplimentare referitor la recepționarea avizelor de plată la taxa pentru salubrizare, precum și referitor la informația care se conține în acestea, SFS recomandă contribuabililor să se adreseze serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei care a expediat avizul de plată.

Amintim că Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale (DCITL) a anunțat la 8 iunie că plata taxei pentru salubrizare urmează a fi efectuată de către fiecare subiect până la 31 iulie 2023, pentru perioada fiscală 2022.

Conform prevederilor Deciziei CMC nr. 13/1 din 15 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”, pct. 10 din Anexa nr.1, a fost aprobată taxa pentru salubrizare în mărime de 10 lei lunar, pentru fiecare subiect al impunerii – persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol.

#Serviciul_Fiscal_de_Stat #taxa_de_salubrizare #precizări

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button