Societate

A fost aprobat proiectul privind taxele locale în municipiul Chișinău pentru anul 2022. S-a majorat taxa pentru prestarea serviciilor în regim de taxi

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022. Sursă.

Astfel, au fost actualizate cotele taxei de piață, taxei pentru dispozitivele publicitare, taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul municipiului Chișinău, taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), taxei de aplicare a simbolicii locale și a taxei pentru parcare.

Cu referire la cotele taxelor pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în raza municipiului Chișinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz, autobuz), s-a stabilit că acestea se mențin la nivelul anului 2021. În cazul taxei pentru prestarea serviciilor în regim de taxi, se stabilește cota taxei în mărime de 350 de lei pentru fiecare unitate de transport, având în vedere că aceste cote nu au fost ajustate din anul 2013.

Cotele la taxa pentru salubrizare, taxa pentru posesorii de câini și taxa pentru cazare sunt menținute la nivelul cotelor aprobate pentru anul 2021 (ținându-se cont de situația creată în domeniul serviciilor hoteliere în legătură cu impactul negativ al pandemiei COVID-19).

Totodată, e de menționat că în cazul sistării activității agenților economici de către comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova, în legătură cu declararea situației excepționale de COVID-19, pe perioada sistării activității, subiecții impunerii se scutesc de plata taxei de piață, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele regulate municipale.

Decizia privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2022 a fost aprobată cu votul a 37 de consilieri, inclusiv 21 de membri ai fracțiunii PSRM, 13 consilieri ai Platformei DA și câte un consilier ai PD, PCRM și PUN. Fracțiunea PAS, cinci consilieri s-au abținut. La fel au votat reprezentanții ȘOR – doi consilieri și neafiliatul Victor Bunescu. Cei trei consilieri ai fracțiunii PL au votat împotrivă.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button